LEGISLATIE

DECLARATII DE AVERE SI DECLARATII INTERESE

  • DECLARATIE AVERE_DECLARATIE DE INTERESE_2018_BAJENARU M CARMEN VERONICA -
  • DECLARATIE AVERE_DECLARATIE DE INTERESE_2018_STOICA C CEZAR CORNELIU -
  • DECLARATIE AVERE_DECLARATIE DE INTERESE_2018_POPESCU D ELENA IRINA -
  • DECLARATIE AVERE_DECLARATIE DE INTERESE_2018_GRIGORE ST MARIA -
  • DECLARATIE AVERE_DECLARATIE DE INTERESE_2018_SANDU T MATILDA -

  • LEGEA EDUCATIEI NATIONALE -
  • Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 3.191/2019 privind structura anului scolar 2019 - 2020 -
  • Legea - cadru nr. 153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice -
  • HOT. NR.846/2017 DIN 29.11.2017 - PENTRU STABILIREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE TARA GARANTAT IN PLATA -
  •